Over ons - Waarom Netwerk Vrouw & Defensie

Netwerken is belangrijk!
En we netwerken de hele dag. Op het werk, langs het sportveld, op een feestje. En dat doen we om kennis met elkaar te delen, om geïnspireerd te worden of om nieuwe ideeën op te doen.
Al netwerkend vraag je informatie en advies en krijg je je vragen beantwoord.
Maar een vrouwennetwerk? Alleen voor vrouwen? Zeker! Leek het vroeger vooral om mannen te gaan die een netwerk vormen, tegenwoordig zijn er ook enorm veel vrouwennetwerken. Zowel offline als online. Vrouwen met eenzelfde interesse, of binnen eenzelfde vakgebied die elkaar ontmoeten. Naast het uitwisselen van kennis, werkt een vrouwennetwerk ook stimulerend.

Vrouw & Defensie denkt dat een breed netwerk binnen Defensie nodig is waar alle defensievrouwen elkaar kunnen vinden en versterken. Iedere vrouw heeft eigen talenten, kwaliteiten en ervaringen. Hiermee kunnen zij andere defensievrouwen versterken.
Defensievrouwen lopen tegen andere zaken aan dan vrouwen in een burgerorganisatie.
Als een defensievrouw specifieke vragen heeft zullen er ongetwijfeld andere defensievrouwen zijn die deze vragen al een keer beantwoord hebben gekregen. Vrouw & Defensie wil hiervoor een platform zijn en ook de gelegenheid geven ervaringen te delen.
Vrouw & Defensie is binnen Defensie dus het netwerk voor en door vrouwen. Het doel is defensievrouwen te inspireren, te verbinden en te versterken en daarmee te behouden. 

Onderwerpen gericht op vrouwen
Het bestuur van Vrouw & Defensie wordt regelmatig benaderd van binnen en buiten de defensieorganisatie met vragen over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op vrouwen bij Defensie. Te denken valt aan het vrouwenquotum, genderbeleid, diversiteit, etc.
Deze vragen leggen wij dan voor aan alle defensievrouwen in ons netwerk, zodat er een representatief antwoord komt vanuit de groep. Onze drijfveer is dat elke mening wordt gehoord!
Bij rapporten of beleidsstukken wordt vaak gerefereerd aan geënquêteerden. Vrouw & Defensie wil zorgdragen dat er een brede groep kan reageren en deelnemen aan onderzoeken en/of vragenlijsten. Daarmee krijgt de inhoud en het resultaat meer kwaliteit.

Activiteiten
Vrouw & Defensie organiseert een aantal activiteiten om het netwerk een boost te geven. Zo is er jaarlijks de Sunset March in september, is er steeds aandacht voor Internationale Vrouwendag en organiseren we weer jaarlijks ons symposium Vrouwen met een Missie.

Aanmelden netwerk
Vrouw & Defensie heeft een nieuwe vorm waarbij er vrij aangesloten kan worden, door alle actief dienende Defensie vrouwen, zonder verplichtingen van een lidmaatschap.
Voor aansluiten bij Vrouw & Defensie kun je mailen naar vrouwendefensie@mindef.nl