Visie & Missie

Vrouw & Defensie  is een netwerkorganisatie van en voor vrouwen binnen Defensie.

V&D wil door haar netwerk de vrouwen binnen Defensie verbinden. Samen sta je sterker!

Vrouw & Defensie organiseert activiteiten die vrouwen de kans geven elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen.

Daarnaast is Vrouw & Defensie in gesprek met belangrijke partners binnen de organisatie om, gevraagd en ongevraagd, kennis en ervaring van de defensievrouwen te delen.