Visie & Missie

In februari 2019 is een nieuw bestuur gestart.
Zodra we onze visie en doelen hebben geformuleerd zullen wij jullie hierover informeren.

Daarnaast gaan we de activiteiten voor 2020 organiseren.