Visie & Missie

In februari 2019 is een nieuw bestuur gestart.
Zodra we onze visie en doelen hebben geformuleerd zullen wij jullie hierover informeren.

Daarna gaan we de activiteiten voor 2019 organiseren.